Vítejte

Od roku 2003 působíme na území České a Slovenské republiky v oblasti procesního, bezpečnostního a ekologického inženýrství. V roce 2008 jsme založili společnost TBO Group s.r.o., která je zaměřena na poskytování komplexních služeb v uvedených oblastech. Jedná se o dynamicky se rozvíjející disciplíny a z tohoto důvodu se snažíme v rámci své odborné činnosti používat nejmodernější a světově uznávané metody a softwary.

Činnost společnosti je zaměřena na zpracování bezpečnostní dokumentace podle zákona o prevenci závažných havárií s použitím metod, které splňují požadavky MŽP (selektivní metoda CPR 18E, HAZOP, SIL – Safety Integrity Level, HTA – Hierarchical Task Analysis atd.). Dále poskytujeme konzultační činnost v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, legislativy REACH, zpracování interních předpisů atd.