Reference

Nejvýznamnější reference

 • Spolupráce na aktualizaci bezpečnostní dokumentace podle zákona č. 353/1999 Sb. pro společnost FLAGA PLYN spol. s r.o. Hustopeče.
 • Spolupráce na identifikaci zdrojů rizika závažné havárie metodou výběru podle CPR 18E pro společnost SLOVNAFT a.s, Bratislava.
 • Spolupráce na identifikaci scénářů závažných havárií na potrubních rozvodech v objektu společnosti SLOVNAFT a.s., Bratislava.
 • Spolupráce na analýze rizik metodou HAZOP pro společnost SLOVNAFT a.s., Bratislava. Technologie: Odsíření plynů I, Odsíření kapalných plynů, Dělení bohatých plynů II, Regrace aminového rozpouštědla atd.
 • Spolupráce na tvorbě bezpečnostní dokumentace podle zákona č. 261/2002 Sb. pro společnost FLAGA SLOVPLYN spol. s r.o. – provozovny Bánovce nad Ondavou, Leopoldov.
 • Zpracování analýzy rizik pro účely stavebního povolení podle zákona č. 59/2006 Sb. pro státní podnik DIAMO, o.z. TÚU, Stráž pod Ralskem.
 • Spolupráce na tvorbě bezpečnostní dokumentace podle zákona č. 59/2006 Sb. pro státní podnik DIAMO, o.z. TÚU, Stráž pod Ralskem.
 • Spolupráce na tvorbě bezpečnostní dokumentace podle zákona č. 59/2006 Sb. pro společnost LZ Draslovka Kolín – identifikace zdrojů rizika závažné havárie metodou CPR 18E, analýza vybraných zdrojů rizika závažné havárie metodou HAZOP, popisné části dokumentace.
 • Spolupráce na aktualizaci bezpečnostní dokumentace podle zákona č. 59/2006 Sb., pro společnost Lovochemie, a.s., Lovosice.
 • Zpracování bezpečnostní dokumentace podle zákona č. 59/2006 Sb., pro společnost MOTIP DUPLI s.r.o., Brno – Popůvky.
 • Spolupráce na systematické studii HAZOP na projektu: Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II.
 • Vypracování interní dokumentace pro společnost MOTIP DUPLI s.r.o., Popůvky.
 • Plán fyzické ochrany objektu pro společnost Fatra a.s., Napajedla.
 • Organizace školení ve spolupráci se sdružením EKOPROCES – Změny právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, prevence závažných havárií, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisů souvisejících.
 • Plán fyzické ochrany objektu pro společnost Lovochemie, a.s., Lovosice.
 • Aktualizace bezpečnostní dokumentace podle zákona č. 59/2006 Sb., pro státní podnik DIAMO, o.z. TÚU, Stráž pod Ralskem.
 • Spolupráce na systematické studii HAZOP Ethylenové jednotky pro společnost UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • Spolupráce na systematické studii HAZOP pro společnost RWE Gas Storage, s.r.o., terminály: PZP Lobodice, PZP Tvrdonice, PZP Třanovice, PZP Háje, PZP Štramberk, PZP Dolní Dunajovice.
 • Aktualizace bezpečnostní dokumentace podle zákona č. 59/2006 Sb., pro společnost Teplárny Brno, a.s., Provoz Brno - sever.
 • Spolupráce na studii „Posouzení vybraných lokalit pro studii výstavby skladu ethylenu pro plánovanou výrobu“ pro společnost Spolchemie, a.s.
 • Havarijní plán podle vyhlášky č. 175/2011 Sb. pro zimní stadion Lovosice.
 • Spolupráce na studii HAZOP zpracování buničiny na viskózu pro společnost Glanzstoff – Bohemia s.r.o.
 • Zpracování studie Selekce zdrojů rizika závažné havárie metodou výběru podle CPR 18E, pro společnost Teva Czech Industries s.r.o.
 • Zpracování bezpečnostní dokumentace podle zákona č. 59/2006 Sb., pro společnost MOLITAN a.s., Břeclav.
 • Aktualizace bezpečnostní dokumentace podle zákona č. 59/2006 Sb., pro společnost LZ Draslovka a.s., Kolín – identifikace zdrojů rizika závažné havárie metodou CPR 18E.
 • Spolupráce na studii HAZOP technologie SULFOX pro společnost Glanzstoff – Bohemia s.r.o.
 • Spolupráce na studii Systematic safety study using the HAZOP method and a qualitative evaluation of risks of the process of production of GTR.ace pro společnost Synthon, s.r.o.
 • Zpracování studie HAZOP – Nástřik čpavkového destilátu do spalovací komory parního kotle K9 pro společnost DEZA, a. s.
 • Zpracování bezpečnostní dokumentace podle zákona č. 59/2006 Sb., pro holding společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s.
 • Zpracování studie HAZOP – Posouzení technického stavu parního kotle K9 pro společnost DEZA, a. s.
 • Stanovení možných následků pro požár typu pool fire a explozi typu VCE podle zadání společnosti CB&I s.r.o.
 • Zpracování systematické studie provozuschopnosti a bezpečnosti metodou HAZOP – Posouzení vybraných uzlů jednotek 2301, 2303, 2304 a 3420 společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
 • Zpracování systematické studie provozuschopnosti a bezpečnosti metodou HAZOP – akce č. AK029700 – Studie HAZOP EJ – HAZOP SY společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.
 • Organizace školení ve spolupráci se sdružením EKOPROCES – Změny právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, prevence závažných havárií, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisů souvisejících.
 • Zpracování bezpečnostní studie metodou HAZOP a stanovení požadavků na úroveň integrity bezpečnosti pro jednotlivé funkční celky – analýza SIL pro společnost Bilfinger Babcock CZ s.r.o.
 • Zpracování bezpečnostní studie metodou HAZOP a stanovení požadavků na úroveň integrity bezpečnosti pro jednotlivé funkční celky – analýza SIL pro společnost ArcelorMittal Ostrava a.s.
 • Aktualizace bezpečnostní dokumentace podle zákona č. 224/2015 Sb., pro společnost MOLITAN a.s.
 • Aktualizace bezpečnostní dokumentace podle zákona č. 224/2015 Sb., pro holding společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s.
 • Zpracování bezpečnostní studie metodou HAZOP a stanovení požadavků na úroveň integrity bezpečnosti pro jednotlivé funkční celky – analýza SIL pro společnost Babcock Borsig Steinmüller GmbH
 • Zpracování bezpečnostní studie HAZID pro společnost Babcock Borsig Steinmüller GmbH
 • Aktualizace bezpečnostní studie metodou HAZOP a stanovení úrovně integrity bezpečnosti pro jednotlivé funkční celky (analýza SIL) pro společnost Bilfinger Babcock CZ s.r.o.
 • Zpracování bezpečnostních studií metodou HAZOP pro společnost Mondi Štětí, a.s.
 • Příprava podkladů pro registraci přípravků, značení na obalech pro společnost FARMACIA CARE s.r.o.
 • Zpracování bezpečnostních studií metodou HAZOP pro společnost Mondi Štětí, a.s.
 • Zpracování bezpečnostní studie metodou HAZOP pro společnost GE Power s.r.o.
 • Zpracování bezpečnostní studie metodou HAZOP a stanovení požadavků na úroveň integrity bezpečnosti (analýza SIL) pro společnost Metrostav a.s. – zpracovatel projektu.
 • Zpracování bezpečnostní studie metodou HAZOP pro společnost SPOLANA a.s.