HAZOP

HAZOP

  • Odpovídající norma: ČSN IEC 61882 Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP).

Kvalitativní metoda HAZOP je založená na velmi důsledně propracovaném a systematickém postupu kritického prověřování analyzovaného procesu za účelem odhalení potenciálních nebezpečných situací, nalezení jejich příčin a stanovení možných následků.

Jedná se o systematické zkoumání plánovaného nebo stávajícího procesu/postupu/systému sloužící k identifikaci rizik pro člověka, životní prostředí a ekonomických ztrát.
Součástí studie metodou HAZOP jsou i navržená opatření (doporučení) ke snížení, případně eliminaci těchto rizik.

  • Výhody: systematické zkoumání procesu, diskuze odborníků různých oborů, možnost zahrnout do hodnocení vliv lidského činitele, atd.
  • Nevýhody: vysoká náročnost při zpracování (časová náročnost, odborné vědomosti, zkušenosti zpracovatelů, atd.).

SIL (klasifikace)

  • Odpovídající norma: EN (IEC) 61511 Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů.

Základní princip:

určení příslušného stupně požadavků na bezpečnost (SIL – Safety Integrity Level) v závislosti na míře hrozícího rizika.

Kategorie SIL:

(4 úrovně) reprezentují výslednou pravděpodobnost výskytu nebezpečné poruchy dané bezpečnostní funkce (čím vyšší požadavky na bezpečnost, tím vyšší požadavky na bezpečnostní systém – SIL).