Činnost/služby

Prevence závažných havárií

 • Poradenská činnost pro průmyslové podniky, které spadají pod působnost zákona o prevenci závažných havárií – vstupní analýzy (zpracování návrhu na zařazení do skupiny A nebo B), aktualizace systému prevence závažných havárií, organizace školení vyplývajících ze zákona o prevenci závažných havárií.
 • Zpracování analýzy a hodnocení rizik závažných havárií pro jednotlivé technologie i celé průmyslové komplexy ve struktuře: identifikace zdrojů rizika závažné havárie (společenské, environmentální), detailní analýza vybraných zdrojů rizika závažné havárie, zhodnocení spolehlivosti lidského činitele, stanovení následků závažné havárie, zhodnocení přijatelnosti závažné havárie, návrh preventivních opatření.
 • Zpracování analýzy a hodnocení rizik podle zákona o prevenci závažných havárií pro účely stavebního povolení.
 • Vypracování bezpečnostní dokumentace podle zákona o prevenci závažných havárií (bezpečnostní zprávy a bezpečnostního programu prevence závažných havárií).
 • Vypracování interních dokumentů podniku potřebných pro úspěšné zavedení systému prevence závažných havárií.

Procesní inženýrství

 • Zpracování analýzy metodou HAZOP (ČSN IEC 61882) pro posouzení bezpečnosti procesních a skladovacích zařízení a návrh preventivních opatření.
 • Stanovení úrovně integrity bezpečnosti (Safety Integrity Level – SIL) dle normy IEC 61511.
 • Provádění pevnostních výpočtů a hodnocení stavu zařízení.
 • Provádění konstrukčních návrhů ocelových konstrukcí a zařízení.

Životní prostředí

 • Poradenská činnost pro malé a střední průmyslové podniky v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (revize bezpečnostních listů, značení na obalu atd.)
 • Zpracování interních dokumentů pro oblast podnikové ekologie.

Ostatní

 • Organizace školení a lektorská činnost.